Hemsidan

Välkommen till Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde och hemsidan!


Jakten på vuxna djur är nu avslutad. Uppdaterad 21/11.


Vi har 6 kalvar kvar att fälla. Från den 7/11 är ävan enkelkalv lovlig. 


När en älg är fälld så gäller vår utskickade information om "När älgen är fälld" då ska bild, slaktvikt skickas samt underkäken ska levereras till Marcus i Mala. Följ denna anvisning så vi i styrelsen slipper hålla på med att "tjata" på de jaktlag som inte följer den informationen. 


Älgobsen är viktig – även vid andra jakter - under en månads tid. Gör detta riktigt så vi eventuellt kan öka tilldelningen nästa år. Vi har fått många rapporter om att vi har gott om älg – troligtvis flera än vad spillningsinventeringen visade i våras. Det bådar gott för framtiden.

snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use