Hemsidan

Välkommen till Snapphanebygdens Jägares Älgskötselområde och hemsidan!

Älgjakten är nu avslutad i vårt område.  

Ni som har fällt älg och inte betalt in fällavgiften - gör det omgående på bg 722-5600

 

Avskjutningen 2019-20. Samtiga jaktlag har lämnat in slaktvikterna på fällda älgar. 

För information om avskjutning och slaktvikter gå till Statistik.

snapphanebygdensasko.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use